Analog Elektronik Uygulamaları

Analog Elektroniğe Ait Devreler ve Analizleri

Dijital Elektronik Uygulamaları

Dijital Elektronik Uygulamaları ve Analizleri

PIC Programlama Dilleri ve Uygulama Dosyaları

PIC Programlamaya Dahil Herşey

4 Ağustos 2013 Pazar

Op-Ampın Fark Alıcı Yükselteç Olarak Kullanılması

Çalışma prensibi; Fark yükselteci devresi, giriş uçlarına ayrı ayrı uygulanan gerilimlerin farkını alarak kazanca bağlı olarak çıkışa aktarır. Giriş gerilimlerinin farkı (VQZ - Vgi), Rf/R1 oranı ile çarpılarak çıkıştan alınır.
Kazanç arttıkça çıkış gerilimi de artar; ancak çıkış gerilimi, besleme gerilimi değerinden büyük olamaz. Geri besleme ve giriş dirençleri eşit olmak üzere 10K seçilmiştir. Bu durumda VÇ = VQ2- VQ1 olur. Uygulama devresinde V91 e zener diyot üzerinden sabit 6V giriş gerilimi uygulanmıştır. VQ2 ise potansiyometre ile 1-11V arasında değiştirilebilmektedir.

3 Ağustos 2013 Cumartesi

Op-Ampın Fark Yükselteci Olarak Kullanılması

Çalışma prensibi;  Fark yükselteci devresi, giriş uçlarına ayrı ayrı uygulanan gerilimlerin farkını alarak kazanca bağlı olarak çıkışa aktarır. Giriş gerilimlerinin farkı (Vg2 - Vgı). Rf/R1 oranı ile çarpılarak çıkıştan alınır.
Kazanç arttıkça çıkış gerilimi de artar; ancak çıkış gerilimi, besleme gerilimi değerinden büyük olamaz. Geri besleme ve giriş dirençleri eşit olmak üzere 10K seçilmiştir. Bu durumda VÇ = VQ2- VQ1 olur.

   Uygulama devresinde VQ1 e zener diyot üzerinden sabit 6V giriş gerilimi uygulanmıştır. VQ2 ise
potansiyometre ile 1-11V arasında değiştirilebilmektedir.

Op-Amp İle Fark Alıcı Devre Uygulaması.

Çalışma Prensibi; Fark yükselteci devresi, giriş uçlarına ayrı ayrı uygulanan gerilimlerin farkını alarak kazanca bağlı olarak çıkışa aktarır. Giriş gerilimlerinin farkı (Vg2 - Vgı). Rf/R1 oranı ile çarpılarak çıkıştan alınır.
Kazanç arttıkça çıkış gerilimi de artar; ancak çıkış gerilimi, besleme gerilimi değerinden büyük olamaz. Geri besleme ve giriş dirençleri eşit olmak üzere 10K seçilmiştir. Bu durumda VÇ = VQ2- VQ1 olur.
Uygulama devresinde VQ1 e zener diyot üzerinden sabit 6V giriş gerilimi uygulanmıştır. VQ2 ise
potansiyometre ile 1-11V arasında değiştirilebilmektedir.Op-Ampın Toplayan Yükselteç Olarak Kullanılması

Çalışma Prensibi; Toplayıcı devresinin yapımında eviren yükselteç devresi
temel alınmıştır. Eviren giriş uçlarına bağlanan giriş sinyallerinln toplamı 180° faz farklı ve kazanca bağlı olarak çıkıştan alınır. Toplama devresinde giriş sayısı istenildiği kadar arttırabilir. Herhangi bir sınırlama yoktur. Uygulama devresinde V91 ve Vgz ye ayrı güç kaynaklarından giriş gerilimi uygulamak yerine, pratik olması bakımından gerilim bölücü dirençler kullanılmıştır. Yaklaşık olarak 1OK üzerinde (R3) 10V, 1K dirençler (R4 ve R5) üzerinde 1'er volt gerilim düşümü olur. R1 ve R2 bağlantıları dikkate alınmadığında Vg2=~1V ve Vg1=~2V olur.
 
    Giriş gerilimlerinin toplamı, kazançla çarpım olacak şekilde çıkıştan negatif değerli olarak alınır.
Kazanç 1'den küçük ise çıkış gerilimi, girişe uygulanan gerilimlerin toplamından küçük olur. Kazanç
çok yüksek olduğunda maksimum çıkış gerilimi, besleme gerilimi değerinden büyük olamaz.

Op-Ampın Gerilim İzleyici olarak Kullanılması

Çalışma Prensibi; Empedans uygunlaştırmak ya da devreleri birbirinden yalıtmak amacıyla kullanılan devrelere gerilim izleyici denir. İşlemsel yükselteçlerle yapılan gerilim izleyicilerde kazanç 1 olduğu için bant genişliği oldukça yüksektir. Giriş empedansı çok büyük, çıkış empedansı ise oldukça düşüktür. Devreye giriş olarak hem DC hem de AC sinyal uygulamak mümkündür.

Op-Ampın Faz Terslemeyen Yükselteç Olarak Kullanılması.

Çalışma prensibi; Op-amplarda tersleyen (-) ve terslemeyen (+) girişlerolmak üzere iki giriş bulunmaktadır. Terslemeyen girişi kullanılarak yapılan yükseltme işlemine terslemeyen yükseltme adı verilir. Terslemeyen yükselteçlerde giriş sinyali ile çıkış sinyali arasında faz farkı yoktur.

Op-Amp ın Faz Tersleyici Yükselteç Olarak Kullanılması

Çalışma prensibi; Op-amplarda tersleyen (-) ve terslemeyen (+) girişler olmak üzere iki giriş bulunmaktadır. Tersleyen giriş kullanılarak yapılan yükseltme işlemine tersleyen yükseltme adı verilir. Tersleyen yükselteçlerde giriş sinyali ile çıkış sinyali arasında 180° faz farkı vardır.