2 Ağustos 2013 Cuma

Dimmer devresi. ( Triyakın Faz Gecikmeli Olarak Tetiklenmesi.)

Çalışma prensibi; Triyak her iki yönde akım geçirebilen, hem pozitif hem de negatif darbe ile tetiklenebilen

devre elemanı olduğundan triyakla birlikte tetikleme elemanı olarak çoğunlukla diyak kullanılır.
AC gerilimle çalışan triyaklı bir devrede yük akımı triyak üzerinden geçirilir. Triyak tetiklenmediği
sürece yük üzerinden akım geçmez. AC gerilimin hem pozitif hem de negatif alternansları her
defasında sıfırlanmaktadır. Bu nedenle triyakın her alternans için ayrı ayrı tetiklenmesi gerekir. Eğer
triyak hemen her alternansın başında tetiklenirse alternansların tamamı boyunca devreden akım
geçer, güç kaybı olmaz. Alternansların sonuna doğru tetiklenecek olursa tetikleneceği zamana kadar
triyak kesimde olur, devreden akım geçmez. Bu durumda yükün güç kaybı çok fazla olur. Eğer yük
olarak lamba kullanılırsa lambanın parlaklığı çok azalır. Tetikleme iyice geciktirilirse lamba söner.
Tetiklemenin her alternansın hangi açısında yapılacağı, gate (G) bağlı olduğu potansiyometre ve
kondansatöre bağlıdır. Bu elemanların değeri arttırılırsa tetikleme gecikir, Iambanın parlaklığı azalır.


Malzeme listesi;

* 1 adet triyak.
* 1 adet diyak.
* 1 adet potansiyometre 200W.
* 1 adet 10K 200W direnç.
* 1 adet 100uF 220V kondansatör.
* 1 Adet 220V lamba.

0 yorum:

Yorum Gönder