3 Ağustos 2013 Cumartesi

Op-Ampın Toplayan Yükselteç Olarak Kullanılması

Çalışma Prensibi; Toplayıcı devresinin yapımında eviren yükselteç devresi
temel alınmıştır. Eviren giriş uçlarına bağlanan giriş sinyallerinln toplamı 180° faz farklı ve kazanca bağlı olarak çıkıştan alınır. Toplama devresinde giriş sayısı istenildiği kadar arttırabilir. Herhangi bir sınırlama yoktur. Uygulama devresinde V91 ve Vgz ye ayrı güç kaynaklarından giriş gerilimi uygulamak yerine, pratik olması bakımından gerilim bölücü dirençler kullanılmıştır. Yaklaşık olarak 1OK üzerinde (R3) 10V, 1K dirençler (R4 ve R5) üzerinde 1'er volt gerilim düşümü olur. R1 ve R2 bağlantıları dikkate alınmadığında Vg2=~1V ve Vg1=~2V olur.
 
    Giriş gerilimlerinin toplamı, kazançla çarpım olacak şekilde çıkıştan negatif değerli olarak alınır.
Kazanç 1'den küçük ise çıkış gerilimi, girişe uygulanan gerilimlerin toplamından küçük olur. Kazanç
çok yüksek olduğunda maksimum çıkış gerilimi, besleme gerilimi değerinden büyük olamaz.


0 yorum:

Yorum Gönder